• Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Użytkownika oraz zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez sklep internetowy działający pod adresem: www.sklepvaco.pl, prowadzony przez: VACO sp. z o. o., ul. Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000262000, NIP 8941442800, REGON 930876927.


I Definicje

1. Administrator - oznacza VACO sp. z o.o z siedzibą we Wrocławiu (50-457), ul. Dąbrowskiego 44, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000262000, NIP: 8941442800, REGON: 930876927, która świadczy usługi drogą elektroniczną, przetwarza dane osobowe przekazane przez Użytkownika oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

2. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie hurtowniapest.pl
3. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

4. RODO - oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

5. Pliki cookies - oznacza niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez Serwis i przechowywane przez oprogramowanie przeglądarki na urządzeniach końcowych Użytkownika (komputer, telefon, laptop, tablet itp.), wykorzystywane do gromadzenia danych.

 

II Dane Osobowe

1. Administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie, realizacji zamówienia lub składania reklamacji:

a) imię i nazwisko,

b) adres firmy (miejsca pracy),

c) adres dostawy - jeśli jest inny niż Adres Firmy,

d) adres poczty elektronicznej (adres e-mail),

e) numer telefonu.

2. Podanie przez Użytkownika danych osobowych wyszczególnionych w pkt.1 jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania rejestracji (art. 6 lit. a) RODO), realizacji zamówienia bądź złożenia reklamacji w Serwisie (art. 6 lit. b) RODO).

3. Administrator może udostępniać dane osobowe Użytkowników osobom trzecim w celu realizacji procesu wysyłki towaru oraz procesu reklamacyjnego (w tym m.in. operatorom logistycznym), a ponadto uprawnionym do tego organom – w przypadkach przewidzianych prawem.

4. Dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora do państw trzecich.

5. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny dla prawidłowej realizacji złożonych zamówień, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń mogących powstać z ich tytułu, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora - przez okres umożliwiający jego realizację lub do zgłoszenia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.

6. Użytkownik ma prawo wglądu w treść przekazanych przez siebie danych osobowych a także ich modyfikacji (w tym sprostowania i uzupełnienia), żądania zaprzestania przetwarzania bądź trwałego ich usunięcia, przeniesienie danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Niezależnie od powyższego Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej zgody na przetwarzanie przekazanych danych.

7. Z wymienionych wyżej uprawnień Użytkownik może skorzystać, kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem formularza dostępnego po zalogowaniu do konta w Sklepie, mailowo pod adresem: rodo@vaco.com.pl lub listownie pod adresem: VACO sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław.

8. Niezależnie od powyższych uprawnień Użytkownikowi przysługuje ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


III Pliki Cookies

1. Gromadzone za pośrednictwem plików cookies informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki internetowej, nazwy strony internetowej, z której pochodzą, czasu ich przechowywania na urządzeniu oraz unikalnego identyfikatora. Serwis nie gromadzi w plikach cookies danych osobowych.

2. Zebrane dane będą wykorzystywane do tworzenia anonimowych statystyk pomagających zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu,  w celu ulepszania jego struktury i zawartości. Zgromadzone dane będą wykorzystywane ponadto w celu optymalizacji zawartości Serwisu do preferencji danego Użytkownika (w tym w zakresie treści reklamowych).

3. Serwis wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:

a) sesyjne” pliki cookies - będące plikami tymczasowymi pozostającymi na urządzeniu użytkownika do momentu opuszczenia strony internetowej przez użytkownika (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki),

b) „stałe” pliki cookies – będące plikami pozostającymi na urządzeniu użytkownika przez czas określony w ustawieniach plików albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika,

c) „zewnętrzne” pliki cookies – pliki pochodzące od partnerów strony internetowej służące zbieraniu ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem następujących narzędzi analitycznych:
  • Google Analytics/Adwords (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA),
  • Facebook.com (administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).
4. Akceptacja niniejszej polityki oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody:

a) na dostosowanie zawartości Serwisu do jego preferencji,

b) na dostosowania treści reklamowych w formie graficznej (reklamy displayowe) przy wykorzystaniu remarketingu Google Analytics, Google Adwords oraz Facebook,

c) na utworzenie i zdefiniowanie przez Google listy odbiorców remarketingu Google Analytics, Google Adwords oraz Facebook na różnych urządzeniach (do obsługi funkcji remarketingu z Google Analytics w usługach sieci reklamowej Google, używany jest zewnętrzny plik cookie DoubleClick).'

5. Pliki cookies, z których korzysta Serwis, mogą być udostępnione partnerom właściciela sklepu oraz współpracującym z nim reklamodawcom, w tym Google.

6. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Użytkownik w każdej chwili może dokonać zmiany ustawień przeglądarki, aby zablokować obsługę plików cookies lub każdorazowo uzyskiwać informację o ich umieszczeniu na urządzeniu. Szczegółowe informacje o sposobie obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

7. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na wybrane funkcjonalności dostępne w Serwisie.

8. Zapisane pliki cookies będą przechowywane na urządzeniu końcowym do momentu zmiany ustawień przeglądarki przez Użytkownika.

9. Adresy IP urządzeń końcowych Użytkownika będą usuwane w terminie 2 lat od rejestracji.